Đường ống dài dầu khí

Ứng dụng của máy hàn đường ống tự động trên đường ống đường dài như dầu và khí tự nhiên

Với yêu cầu ngày càng cao về an toàn vận hành đường ống dẫn dầu khí và bảo vệ môi trường, việc xây dựng đường ống đang dần tiến tới số hóa và thông minh hóa.Các thiết bị công nghệ hàn truyền thống và quy trình kỹ thuật không còn đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và hiệu quả công trình.Trong thi công kỹ thuật mặt bằng, chất lượng hàn đường ống và hiệu quả hàn ảnh hưởng trực tiếp đến vòng đời và tiến độ thi công của đường ống.

Để đáp ứng các yêu cầu cao khác nhau của hàn đường ống mỏ dầu, phải sử dụng thiết bị hàn tự động chất lượng cao.Thiết bị hàn thông minh đường ống HW-ZD-201 của Tianjin Yixin đã được sử dụng rộng rãi trong các dự án mỏ dầu lớn ở Trung Quốc, và đã nhận được sự khen ngợi nhất trí từ khách hàng và đạt được mối quan hệ hợp tác lâu dài.Trên cơ sở tối ưu hóa đầu hàn, thiết bị này cũng đã nâng cấp thêm nguồn điện hàn, bổ sung thêm chức năng xung và xung kép, hiệu suất hàn ổn định hơn, phù hợp với nhiều loại điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả hàn.

Hướng dẫn hàn PetroChina (1)
Hướng dẫn hàn PetroChina (2)
Hướng dẫn hàn PetroChina (3)
Hướng dẫn hàn PetroChina (4)
Hướng dẫn hàn PetroChina (5)
Hướng dẫn hàn PetroChina (6)
Hướng dẫn hàn PetroChina (7)
Hướng dẫn hàn PetroChina (8)
Hướng dẫn hàn PetroChina (9)