máy vát

 • IDE (Electric Pipe Beveling Machine)

  IDE (Máy vát ống điện)

  Máy vát mép được chia thành loại mở rộng bên trong và loại kẹp bên ngoài. Nó chủ yếu được sử dụng để xử lý bề mặt vỡ và phẳng của mặt đầu ống kim loại với các yêu cầu về góc độ khác nhau. Nó có thể được xử lý thành U, V và các hình dạng hình học khác theo yêu cầu.

 • IDP (Pneumatic Pipe Beveling Machine)

  IDP (Máy vát ống khí nén)

  Máy vát mép được chia thành loại mở rộng bên trong và loại kẹp bên ngoài. Nó chủ yếu được sử dụng để xử lý bề mặt vỡ và phẳng của mặt đầu ống kim loại với các yêu cầu về góc độ khác nhau. Nó có thể được xử lý thành U, V và các hình dạng hình học khác theo yêu cầu.

 • ODM (OD-Mounted Electric Pipe Cutting And Beveling Machine)

  ODM (Máy cắt và vát ống điện gắn OD)

  Máy vát mép được chia thành loại mở rộng bên trong và loại kẹp bên ngoài. Nó chủ yếu được sử dụng để xử lý bề mặt vỡ và phẳng của mặt đầu ống kim loại với các yêu cầu về góc độ khác nhau. Nó có thể được xử lý thành U, V và các hình dạng hình học khác theo yêu cầu.

 • ODP (OD-Mounted Pneumatic Pipe Cutting And Beveling Machine)

  ODP (Máy cắt và vát ống khí nén gắn OD)

  Máy vát mép được chia thành loại mở rộng bên trong và loại kẹp bên ngoài. Nó chủ yếu được sử dụng để xử lý bề mặt vỡ và phẳng của mặt đầu ống kim loại với các yêu cầu về góc độ khác nhau. Nó có thể được xử lý thành U, V và các hình dạng hình học khác theo yêu cầu.