máy hàn ống nhỏ tự động

  • Closed type welding head

    Đầu hàn kiểu kín

    Máy áp dụng phương pháp hàn TIG (GTAW), thích hợp cho hàn ống nhỏ, được chia thành đầu hàn kín và đầu hàn hở, bạn có thể chọn máy phù hợp theo đường kính ống của nó.

  • Open type welding head

    Đầu hàn kiểu hở

    Máy áp dụng phương pháp hàn TIG (GTAW), thích hợp cho hàn ống nhỏ, được chia thành đầu hàn kín và đầu hàn hở, bạn có thể chọn máy phù hợp theo đường kính ống của nó.